Privacybeleid

Voor je vind je het privacybeleid van Marketing Heroes. Marketing Heroes ontwerpt, ontwikkelt en levert online marketing diensten voor de zakelijke markt. Als gevolg van dit soort dienstverlening beschikt Marketing Heroes over persoonsgegevens. 

Maak je gebruik van de diensten van Marketing Heroes, bezoek je onze website of neem je deel aan marketingactiviteiten van Marketing Heroes? Dan is dit privacybeleid voor jou bedoeld. In dit privacybeleid kun je lezen welke gegevens Marketing Heroes verzamelt, waarvoor wij deze persoonsgegevens gebruiken en de bescherming van privacy en persoonsgegevens waarborgt. Hoe lang gegevens worden bewaard en hoe je inzage kunt krijgen in jouw persoonsgegevens en/of deze kunt laten corrigeren.

Als verantwoordelijke verwerkt Marketing Heroes persoonsgegevens van de klant voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Marketing Heroes en haar klanten, om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en om te voldoen aan haar gerechtvaardigde belangen.

In het geval dat Marketing Heroes persoonsgegevens verwerkt voor de klant in uitvoering van de levering van producten of diensten, is Marketing Heroes verwerker en handelt naar de instructies van de klant als verwerkingsverantwoordelijke.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Marketing Heroes verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@marketing-heroes.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Marketing Heroes verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Marketing Heroes analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Marketing Heroes volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Marketing Heroes verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Contactformulier: Max. 4 jaar
Offerteformulier: Max. 4 jaar
Sollicitatieformulier: Max. 2 jaar
Nieuwsbriefinschrijving: Tot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief.
Aanvraag via e-mail: Max. 4 jaar
Overige formulieren: Max. 4 jaar
Klantgegevens: Max. 7 jaar (inclusief gegevens van bovenstaande methodes, tenzij er sprake is van een commerciële relatie)

Delen van persoonsgegevens met derden

Marketing Heroes verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Marketing Heroes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en soortgelijke technologieën

Cookies

Marketing Heroes maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor jou te vergroten en om na te gaan hoe je de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten en website kunnen verbeteren. Door de cookies kunnen we op externe sites advertenties laten zien; Advertentie netwerken (o.a. Google AdSense / Google Ads) die op externe sites adverteren kunnen cookies plaatsen of kunnen web beacons gebruiken om informatie in te winnen. Marketing Heroes heeft geen toegang tot- of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders. Lees in onze cookieverklaring hoe wij omgaan met cookies.

Adverteren

Wij werken samen met  advertentienetwerken om advertenties op onze website weer te geven of om onze advertenties op andere sites te beheren. Onze advertentienetwerkpartner gebruikt cookies en web beacons om informatie te verzamelen over je activiteiten (niet jouw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) op deze en andere websites om je gerichte reclame aan te bieden op basis van jouw interesses. Als je niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt om je gerichte advertenties aan te bieden, kun je jezelf uitschrijven door hier te klikken: https://www.youronlinechoices.eu/. Houd er rekening mee dat dit niet betekent dat je jezelf afmeldt voor het ontvangen van reclame. Je blijft generieke advertenties ontvangen.

Als je cookies wilt uitschakelen, kan je dit doen via je eigen browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marketing Heroes en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@marketing-heroes.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Marketing Heroes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@marketing-heroes.nl

Vragen en contact

Heb je vragen over ons privacybeleid? Stuur een e-mail naar: info@marketing-heroes.nl